1% podatku na KOS BnO Szczecin

Różne | Autor: Bartek
25 Sty 2019

Dzięki podpisaniu umowy z Fundacją Partnerstwo będziemy mogli przekazać 1% swojego podatku na KOS BnO Szczecin. Poniżej najważniejsze wskazówki w jaki sposób tego dokonać:

Należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie obliczyć 1% od tego podatku . Przy wypełnianiu odpowiedniego formularza PIT (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38 lub PIT-28) w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w pozycji:
– numer KRS wpisać 0000197334UWAGA ZMIANA NUMERU W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ROKU !!!
– wnioskowana kwota wpisać kwotę obliczonego 1% podatku.

WAŻNE!
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które będą miały wpływ na rozdysponowanie przekazanych pieniędzy. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka “Informacje uzupełniające” (PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305-309, PIT-36L – poz. 105–109, PIT-37 poz. 124–128, PIT-38 poz. 58–62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Tutaj należy wpisać dane:
KOS BnO Szczecin

Wpisanie „celu szczegółowego” jest to o tyle ważne, że bez tej informacji Fundacja nie będzie mogła dojść na który klub ma przekazać daną darowiznę.

Poniżej pokazujemy jak prawidłowo wypełnić część związaną z przekazaniem 1%
Cała kwota zebrana z 1% zostanie wydana na działalność statutową klubu m.in. w doposażenie w stroje i sprzęt sportowy.
Dziękujemy za wsparcie !

Komentarze wyłączone.