SD 15 bieg III, listy startowe, COVID – 19

Minuty startowe dostępne na naszej stronie.
INFORMACJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAWODÓW, ZWIĄZANE Z COVID-19
W trosce o Wasze bezpieczeństwo, podczas ostatniej imprezy wprowadziliśmy pewne procedury, prosimy o przestrzeganie i zastosowanie się do poniższych wytycznych jutro, a także podczas Finału 15 edycji SD:
1. Uczestnicy w Centrum Zawodów przebywają/poruszają się z zachowaniem 2 metrów odległości.
2. W przypadku nie zachowania minimalnych odległości między uczestnikami obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.
3. Podczas zawodów w jednym czasie może przebywać określona liczba zawodników zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów (150 oprócz organizatorów).
4. W Biurze Zawodów będzie dostępny płyn dezynfekujący, zawodnicy zobowiązani są z niego skorzystać przed załatwianiem spraw w Biurze Zawodów.
5. Praca Biura Zawodów będzie tak zorganizowana aby zachować bezpieczne odległości między uczestnikami, prosimy zachowywać odstępy oczekując na swoją kolej.
6. Wizytę w Biurze Zawodów należy ograniczyć do minimum, opiekunowie, trenerzy zobowiązani są do rejestracji oraz odbioru chipów, za swoją grupę, prosimy nie podchodzić do biura z dziećmi.
7. Biuro Zawodów będzie regularnie dezynfekowane, zwłaszcza powierzchnie dotykowe takie jak stoły, stacja sczytująca SI, wszystkie obszary często używane.
8. Podczas dojścia do startu nie jest wymagane noszenie maseczek, trzeba zachować zalecane odległości między zawodnikami.
9. Organizacja startu przewiduje start interwałowy, kategorie Mix i Open startują z puszki START.
10. Osoby startujące zachowują obowiązującą odległość od obsługi startu.
11. Obsługa biura oraz startu będzie wyposażona w maseczki i jednorazowe rękawiczki.
12. Stacje SI na punktach kontrolnych będą działać w trybie bezdotykowym. Aby włączyć tryb bezdotykowy SIAC należy najpierw wyczyścić kartę SI stacją CLEAR, dalej włączyć bezdotykowy tryb stacją CHECK. Puszki START nie będą działać w trybie bezdotykowym. Zawodnicy biegający z tradycyjnymi kartami SI potwierdzają PK jak dotychczas.
13. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy.
14. Po ukończeniu rywalizacji zalecane jest sprawne opuszczenie Centrum Zawodów.
15. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora wieczorem po zawodach.
16. Nie przewidujemy oficjalnego zakończenia zawodów. Dyplomy za poprzednie biegi będą wyłożone na stoliku do samodzielnego odebrania. Dyplomy za III etap będą do odbioru podczas Finału SD15.
17. Nagrody od sponsorów wylosujemy na zakończeniu, podczas Finału SD 15 wśród wszystkich uczestników biorących udział w biegach II, III i Finale z zasadą jeden bieg jeden los, osoby, które wezmą udział we wszystkich ww. biegach będą miały szanse wylosowania aż 3 nagród.
18. Po dobiegnięciu do mety, przed podejściem do biura w celu sczytania SI, należy zdezynfekować ręce oraz zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na sczytanie karty SI i pobranie wydruku z wynikiem.
19. Uwaga !!! Zostań w domu jeśli przebywasz w gospodarstwie domowym z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 na mniej niż 24 dni przed uczestnictwem w zawodach.
20. Zostań w domu jeśli mieszkasz z osobą z grupy podwyższonego ryzyka (> 70 lat, przewlekła choroba).
21. Zostań w domu i zgłoś się do lekarza, jeśli masz którykolwiek z podanych objawów sugerujących zakażenie COVID-19 (gorączka >38, katar, kaszel, duszności, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, utrata smaku lub węchu, biegunka itp.). 22. Weź ze sobą się jednorazowe chusteczki do nosa, środek odkażający, butelkę wody, maseczkę
23. W drodze na zawody w miarę możliwości unikaj transportu publicznego. 24. Po powrocie do domu wykąp się ! 25. Wypierz strój w którym biegałeś podczas zawodów 26. Uzupełnij zestawu sanitarnego (żel/płyn antybakteryjny, chusteczki, maseczka ochronna).