21 Zlot PInO – lista zgłoszonych

21 Zlot Przodowników InO – lista zgłoszonych

7-9 grudnia 2018 r. – Połczyn Zdrój

get_results(’SELECT pino_imie, pino_nazwisko, pino_nr, pino_wpisowe FROM wp_fm_data_21 ORDER BY pino_nazwisko ASC’);
foreach($result as $row) {
if($row->pino_wpisowe==’jest’)
{
$a=’JEST’;
}
else
{
$a=’ ’;
}

echo ’

’;
}
?>

L.p. Nazwisko Imię Nr PInO Wpisowe
’ .$liczba++. ’ ’ .$row->pino_nazwisko. ’ ’ .$row->pino_imie. ’ ’ .$row->pino_nr. ’ ’ .$a. ’