Bukowa Cup VI – 11-13.10.2019

Lost property clothes
rzeczy znalezione
part 1
part 2

WYNIKI KOŃCOWE Bukowa Cup VI
FINAL RESULT OF BUKOWA CUP VI

biegi na orientację
Foot Orienteering
Wyniki oficjalne
Official results
E1 E2 E3
Międzyczasy
Splittimes
E1 E2 E3
GPS tracking K14
K21
K45
M21
M40
M45
M50
K14
K21
K45
M21
M40
M45
M50
 K14
K21
M21
M35
M40
M45
M50
Zdjęcia
Photos
 none  J.Gliszczyński
J.Matyja
 J.Gliszczyński
Fotopoligraf

.

.

orientacja precyzyjna
Trail-O
PreO Tempo
Wyniki
Results
ELITE
A-CLASS
ELITE
A-CLASS
Wyniki szczegółowe
Detailed results
ELITE
A-CLASS
ELITE
A-CLASS
Mapy
Maps
ELITE
A-CLASS
TIME CONTROLS
ELITE
A-CLASS
TIME CONTROLS
Wzorcówki
Answers
ELITE
A-CLASS
ELITE
A-CLASS
Zdjęcia
Photos
J.Matyja Fotopoligraf

.

.

.

2019-10-11

BIULETYN NR 2

BULLETIN No. 2

Listy startowe
Start list
biegi na orientację
Foot orienteering
orientacja precyzyjna
Trail-O
Kategoriami / Categories
Klubami / Clubs
PreO
TempO
pol

Biuletyn nr 1


Formularz zgłoszeniowy
oraz lista zgłoszeń

Osoby zza granicy zgłoszone mailowo


TERENY

ger

Ausschreibung Nu. 1


Meldeformular und Teilnehmerliste 

Personen aus dem Ausland per E-Mail gemeldet


BEREICHE

eng

Bulletin No. 1


Registration form and competitors list

Persons from abroad reported by email


AREAS

.
Bukowa Cup VI

.
Bukowa Cup VI