BukowaCup III

WYNIKI

E1   wyniki/results   międzyczasy/splittimes   mapa/map M21  zdjęcia/photos

E2   wyniki/results   międzyczasy/splittimes   mapa/map M21  zdjęcia/photos

E3   wyniki/results   międzyczasy/splittimes   mapa/map M21  zdjęcia/photos

WYNIKI KOŃCOWE / FINAL RESULTS

.

11/10/2016

Listy startowe / Start list

Kategorie / Categories

Kluby / Clubs

—————————-

Biuletyn nr 2

Bulletin no. 2

————————————————————————————————————————

pol

Biuletyn nr 1

ger

Ausschreibung Nu. 1

eng

Bulletin No. 1

.

Teren
Terrain
Stara mapa
Old map
14.10.2016
Dzień 1
First Day
TUTAJ
Here
TUTAJ
Here
15.10.2016
Dzień 2
Second Day
TUTAJ
Here
TUTAJ
Here
16.10.2016
Dzień 3
Third Day
TUTAJ
Here
TUTAJ
Here

.

buk
bukang

Dodaj komentarz