1 % dla KOSu

Zbliża się coroczny termin rozliczeń podatkowych, w związku z czym jak co roku zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich sympatyków KOS BnO Szczecin o finansowe wsparcie działalności sportowej naszego klubu.
Zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, każdy z Państwa może zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok ubiegły na wsparcie dowolnej organizacji pożytku publicznego.
Aby stworzyć jak najlepsze warunki treningowe dla naszych zawodników umożliwiając tym samym ciągły rozwój, dbając o potrzeby zakupu sprzętu prosimy wszystkich sympatyków  o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej organizacji.
Całość przekazanego podatku zostanie przeznaczona na cele statutowe tj. zakup sprzętu, strojów czy dofinansowanie wyjazdów na zawody.
Liczymy na pomoc ze strony naszych zawodników, ich rodzin oraz naszych sympatyków.
Zgromadzone środki pozwolą nam zapewnić odpowiednie warunki do dalszego rozwoju naszych podopiecznych.

Jak przekazać 1 % podatku na nasz klub?

W związku z tym, że nasz klub nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, nawiązaliśmy współpracę z Fundacją PARTNERSTWO, której głównym celem jest krzewienie kultury fizycznej oraz zdrowotnej wśród młodzieży szkolnej.
Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel – proszę wpisać KOS BnO Szczecin, ul. Somosierry 32c, 71-181 Szczecin. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305 – 309, PIT-36L – poz. 105 – 109, PIT-37 poz. 124 – 128, PIT-38 poz. 58 – 62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).