Laureaci Szczecińskiej Dobranocki 13

Laureaci Szczecińskiej Dobranocki 13

0) {
/* jeżeli wynik jest pozytywny, to wyświetlamy dane */

while($r = mysql_fetch_assoc($wynik)) {
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;

}
echo „

L.p. Nazwisko Imię
„.$r[’liczbasd13′].” „.$r[’nazwiskosd13′].” „.$r[’imiesd13′].”

„;
}

?>