Baltic Junior Cup

BULLETIN NO. 1/ BIULETYN NR 1

BULLETIN NO. 2

TERENY / TERRAINS

MODEL EVENT
27.10.2023 (Friday)
start: 15:00 / 3:00 p.m.
KLASYK / LONG DISTANCE
28.10.2023 (Saturday)
start: 11:00 / 11:00 a.m
SZTAFETY / RELAY
29.10.2023 (Sunday)
start: 9:30 / 9:30 a.m.
  BJC klasyfikacja generalna / BJC overall results, regions & nations

LISTY STARTOWE / START LISTS

KATEGORIE / CATEGORIES

KLUBY / CLUBS

LISTA ZGŁOSZONYCH / SUBMISSION LIST

SZTAFETY / RELAY

.

WYNIKI „NA ŻYWO” / LIVE RESULTS

WYNIKI OFICJALNE / OFFICIAL RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX

WYNIKI „NA ŻYWO” / LIVE RESULTS

WYNIKI OFICJALNE / OFFICIAL RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX

WYNIKI „NA ŻYWO” / LIVE RESULTS

WYNIKI OFICJALNE / OFFICIAL RESULTS

ZMIANA 1a,1b / LEG 1a,1a

ZMIANA 2a,2b / LEG 2a,2b

ZMIANA 3 / LEG 3

ZMIANA 4 / LEG 4

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX

Lista GPS / GPS lists

GPS tracking

W16

W18

W20

M16

M18

M20

Lista GPS / GPS lists

GPS tracking

W16

W18

W20

M16

M18

M20

.

GPS tracking

ZMIANA 1a,1b / LEG 1a,1a

ZMIANA 2a,2b / LEG 2a,2b

ZMIANA 3 / LEG 3

ZMIANA 4 / LEG 4

.

PHOTOS    

Baltic Junior Cup Tour

BIULETYN NR 2 (wersja polska)

BIULETYN NR 1 (wersja polska)

BULLETIN NO. 2 (english version)

BULLETIN NO. 1 (english version)

ETAP 1 / STAGE 1
27.10.2023 (Friday)
start: 15:00 / 3:00 p.m.
ETAP 2 / STAGE 2
28.10.2023 (Saturday)
start: 11:00 / 11:00 a.m
ETAP 3 / STAGE 3
29.10.2023 (Sunday)
start: 10:00 / 10:00 a.m.

LISTY STARTOWE / START LISTS

KATEGORIE / CATEGORIES

KLUBY / CLUBS

WYNIKI „NA ŻYWO” / LIVE RESULTS

WYNIKI OFICJALNE / OFFICIAL RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX


WYNIKI „NA ŻYWO” / LIVE RESULTS

WYNIKI OFICJALNE / OFFICIAL RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX


PO 2 ETAPACH / AFTER 2 STAGES

WYNIKI „NA ŻYWO” / LIVE RESULTS

WYNIKI OFICJALNE / OFFICIAL RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX


WYNIKI KOŃCOWE / FINAL RESULTS

PHOTOS    

Official camp EYOC

PROGRAMME OF CAMP

30.10.2023 (Monday)
start: 9:30 / 9:30 a.m.
30.10.2023 (Monday)
start: 15:30 / 3:30 p.m.
31.10.2023 (Tuesday)
start: 9:00 / 9:00 a.m.
31.10.2023 (Tuesday)
start: 15:30 / 3:30 p.m.
1.11.2023 (Wednesday)
start: 9:30 / 9:30 a.m.

LISTA ZGŁOSZONYCH / SUBMISSION LIST

KATEGORIE / CATEGORIES

KLUBY / CLUBS

WYNIKI / RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX

.

WYNIKI / RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX

.

WYNIKI / RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX

.

WYNIKI / RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX

ANALIZA WARIANTÓW / VARIANT ANALYSIS

WYNIKI / RESULTS

MIĘDZYCZASY / SPLIT TIMES

WINSPLITS

LIVELOX

.