Bukowa Cup IX – 2022

29.04. – 3.05.2022 r.
Na zawody zapraszają:

Hufiec

BIULETYN NR 2

BULLETIN NR 2

.

Biegi na Orientację
Foot Orienteering
TempO
Wyniki
„na żywo”
Live results
E1 E2 E3 E4 E5
Wyniki oficjalne
Official results
E1 E2 E3 E4 E5 TUTAJ
HERE
Wyniki zbiorcze
Overall Results
nie dotyczy po E2
after stage 2
po E3
after stage 3
po E4
after stage 4
po E5
after stage 5
Międzyczasy

Splittimes

E1

Winsplits

E2

Winsplits

E3

Winsplits

E4

Winsplits

E5

Winsplits

STACJE

WZORCÓWKA

GPS tracking M21E
K21E,M35,M40
K16,M16
M21E
K21E,M35,M40
K16,M16
M21E
K21E,M35,M40
K16,M16
M21E
K21E,M35,M40
K16,M16
M21E
K21E,M35,M40
K16,M16
Media kronika od 16:30 minuty Fotopoligraf Fotopoligraf brak Fotopoligraf
Zakończenie

.

pol

Biuletyn nr 1

Zgłoszenia

Lista zgłoszeń

lista zgłoszeń etapy + kluby

TEMPO

lista startowa kluby

lista startowa kategorie


TERENY

ger

Ausschreibung Nu. 1

Meldung

Meldelisten

Meldelisten Etappe + Verein

TEMPO

Startliste Klub

Startliste Kategorien


BEREICHE

eng

Bulletin No. 1

Entries

List entries

list entries stage + club

TEMPO

start list clubs

start list categories


AREAS