Bukowa Cup V

Routgadget – zachęcamy wszystkich zawodników do podzielenia się swoimi przebiegami / here you can draw your routes

rzeczy pozostawione w CZ/ left items

WYNIKI

E1   wyniki/results   międzyczasy/splittimes   mapa/map M21

E2   wyniki/results   międzyczasy/splittimes   mapa/map M21   zdjęcia/photos

E3   wyniki/results   międzyczasy/splittimes   mapa/map M21   zdjęcia/photos

WYNIKI KOŃCOWE / FINAL RESULTS

GPS TRACKING

E1 E2 E3
K14
K21
K55
M21
M40
M50
K14
K21
K55
M21
M40
M50
K12
K21
K55
M21
M35
M40

.

18-10-2018

BIULETYN NR 2

BULLETIN No. 2

Listy startowe / Start list

KATEGORIE / CATEGORIES
KLUBY / CLUBS

.

.

pol

Biuletyn nr 1

ger

Ausschreibung Nu. 1

eng

Bulletin No. 1

.

.
Bukowa Cup V