Bukowa Cup I

W związku z małą liczbą osób zgłoszonych jesteśmy zmuszeni podjąć następujące decyzje:

1. Organizator NIE zapewnia odpłatnego noclegu w warunkach turystycznych.

2. Kategorie wiekowe z biuletynu zastępują NOWE następujące kategorie wiekowe:

K10N, K12-14, K16-21, K35-45, K50-60, K65+, M10N, M12-14, M16-21, M35, M40-45, M50-60, M65+, OPEN

——————————————————————————————————————————

Because of the small number of people submitted we are forced to take the following decisions:

1. Organizer NOT provide paid accommodation in tourist conditions.
2. Age categories with the bulletin replace NEW following age categories:

K10N, K12-14, K16-21, K35-45, K50-60, K65+, M10N, M12-14, M16-21, M35, M40-45, M50-60, M65+, OPEN

POL

Listy startowe: kategorie      kluby

Wyniki dzień 1: wyniki     międzyczasy

Wyniki dzień 2: wyniki     międzyczasy

WYNIKI KOŃCOWE

Zdjęcia:

Dzień 1 – autor Sylwester Szustakiewicz

Dzień 2 – autor Aleksandra Waszczuk

Zakończenie – autor Piotr Pancerz

Plan sytuacyjny
Biuletyn nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Stara mapa

ENG

Start lists: categories      clubs

Results of 1. Day: results     split times

Results of 2. Day: results     split times

FINAL RESULTS

Photos:

1.  Day– autor Sylwester Szustakiewicz

2. Day – autor Aleksandra Waszczuk

Final – autor Piotr Pancerz

Map of Event
Bulletin No. 1
Old map

Accompanying event „Szczecińska Dobranocka”
Bulletin

bukowacup_I_ulotka

2 comments
  1. Czy będzie możliwość zobaczenia gdzieś map z tych zawodów (Bukowa Cup)?

    1. Nie planowaliśmy wstawiać map na stronę z racji tego, że mapy tego terenu są bardzo pożądane w Polsce 🙂
      Najbliższą okazją będzie 2 edycja Bukowej Cup 2-4 października 2015 r. na którą już dziś gorąco zapraszamy 🙂

Dodaj komentarz