BukowaCup VIII

Na imprezę zaprasza Miasto Szczecin

WYNIKI KOŃCOWE
OFFICIAL RESULTS

biegi na orientację
Foot Orienteering
Leśny Sprint
Forest Sprint
Wyniki
„na żywo”
Live results
E1 E2 E3 E4 E5 E6 TUTAJ
HERE
Wyniki oficjalne
Official results
E1 E2 E3 E4 E5 E6 TUTAJ
HERE
Międzyczasy
Splittimes
E1

Winsplits

E2

Winsplits

E3

Winsplits

E4

Winsplits

E5

Winsplits

E6

Winsplits

TUTAJ
Winsplits
GPS tracking K16
K18
K21
M16
M18
M21
K16
K18
K21
M16
M18
M21
K16
K18
K21
M16
M18
M21
K16
K18
K21
M16
M18
M21
K16
K18
K21
M16
M18
M21
K16
K18
K21
M16
M18
M21
Media Andrzej Krochmal Radio Szczecin

Fotopoligraf

 Fotopoligraf  Andrzej Krochmal  Fotopoligraf  Fotopoligraf
Zakończenie
Filmik M. Kula

Fotopoligraf

.

Listy startowe
Start list
biegi na orientację
Foot orienteering
Leśny Sprint
Forest Sprint
Kategoriami / Categories
Klubami / Clubs
Kategoriami / Categories
Klubami / Clubs

.

BIULETYN NR 2 / BULLETIN NO. 2

pol

Biuletyn nr 1


TERENY

ger

Ausschreibung Nu. 1


BEREICHE

eng

Bulletin No. 1


AREAS

Bukowa Cup VIII
Bukowa Cup VIII