Formy biegów

Poniżej opisano formy rozgrywania biegów na orientację.

Bieg indywidualny – najczęstsza formuła rozgrywania biegów. Każdy zawodnik startuje indywidualnie wg. wcześniej ustalonej kolejności z ustalonym odstępem czasowym pomiędzy zawodnikami. Start biegu określa się mianem minuty „zero” („00”), po czym każdy zawodnik startuje w swojej minucie. Zawodnik przed startem sprawdza swoją minutę na liście startowej i jeżeli, np. ma 45, to oznacza to, że startuje on w 45 minucie od początku startu. Zawodnik pokonuje trasę wykreśloną na mapie.

One-man relay – bieg odbywa się ze startu masowego. Zawodnicy startujący w danej kategorii startują w tej samej minucie startowej. Każdy z zawodników dostaje mapę pod nogę z zaznaczoną trasą. Trasy zawodników mogą się od siebie różnić, posiadać różne rozbicia. Długość każdej z tras może różnić się nieznacznie, z tym że szacowany czas zawodnika musi być identyczny (budowniczy robiąc trasę bierze pod uwagę długość trasy oraz warianty). Ten rodzaj biegu jest dobrym treningiem przed biegami sztafetowymi.

one-man-relay

Indoor Orienteering  – to forma biegu na orientację, który rozgrywany jest w całości w budynku. Punkty mogą znajdować się na różnych poziomach w zależności ile kondygnacji ma dany budynek, w którym odbywa się bieg. Do przedostania się na inne piętra budynku zawodnik może użyć zarówno schodów jak i windy w przypadku dostępności. Świetna forma treningu w biegu na orientację kiedy aura na dworze nie sprzyja bieganiu 🙂

Bieg masowy – zawodnicy startujący w danej kategorii startują w tej samej minucie startowej. Każdy z zawodników dostaje mapę pod nogę z zaznaczoną trasą. Jednak poprzez zastosowanie tzw. „motylków” zawodnicy pokonują poszczególne odcinki trasy w innej kolejności. Jednak długość trasy oraz ilość PK jest taka sama. Poniższy rysunek wyjaśnia „motylki”.

motylki

kliknij na rysunek, aby powiększyć

Scorelauf – zawodnik otrzymuje mapę z zaznaczonym startem i metą oraz punktami kontrolnymi, które musi zaliczyć. Kolejność potwierdzania punktów nie jest narzucona z góry – zawodnik sam decyduje, o kolejności potwierdzania punktów. Scorelauf najczęściej jest rozgrywany w formie startu masowego, co oznacza, że wszyscy zawodnicy z danej kategorii startują w jednym momencie, wcześniej otrzymawszy mapę pod nogę. Każdy punkt posiada swoją wagę np. liczba dziesiątek kodu punktu określa jego wagę, tzn. punkt o kodzie 31 ma wagę 3, a punkt o kodzie 56 ma wagę 5 itp. Jest ustalony limit czasu dla każdej kategorii. Po przekroczeniu tego limitu za każdą rozpoczętą minutę zawodnik otrzymuje -1 pkt. Wynik Zawodnika to suma wag zdobytych punktów plus kara za czas.
Klasyfikacja w każdej kategorii są ustalane malejąco według:
1. Wynik Zawodnika
2. Liczba zdobytych PK
3. Czas Zawodnika

Bieg Pościgowy – jest to indywidualny bieg w którym zawodnicy startują kolejno po sobie w kolejności ustalonej na podstawie klasyfikacji generalnej. Zawodnik, który prowadzi w klasyfikacji startuje jako pierwszy, a kolejni zawodni startują po nim ze stratą czasową, wynikającą z klasyfikacji generalnej. Im większa strata do lidera, tym później zawodnik startuje. Pierwsza osoba, która przybiegnie na metą wygrywa.

Knockout Sprint – jest to system rywalizacji znany ze sprintów w narciarstwie biegowym. Jest to dość nowatorski sposób rozgrywania zawodów w biegu na orientację. Najkrócej ujmując zawodnik, który pierwszy minie metę w finale wygrywa.