Piktogramy

Piktogramy  – co to takiego ?

Są to opisy punktów kontrolnych, które mają za zadanie sprecyzować obraz, który zawodnik odczytuje z mapy. Oprócz informacji, które można odczytać z mapy, piktogramy dostarczają inne cenne informacje takie jak np.: wysokość skały, obecność sędziego na PK czy umiejscowienie stojaka z lampionem względem obiektu terenowego. Poniższe obrazki wyjaśniają jak odczytywać piktogramy oraz listę symboli stosowanych w piktogramach.

Przykładowy piktogram:

piktogramy

 

1 – Kategoria
2 – Długość trasy w metrach
3 – Przewyższenie w metrach
4 – Długość dobiegu od ostatniego punktu do mety, oraz sposób jego oznakowania

Wyjaśnienie poszczególnych komórek piktogramu:

piktogramy2

 

A – Numer punktu kontrolnego
B – Kod punktu kontrolnego
C – Wskazuje, który obiekt ze znajdujących się w okręgu
D – Obiekt, na którym stoi punkt
E – Dodatkowe informacje o obiekcie
F – Wielkość obiektu
G – Usytuowanie punktu względem obiektu
H – inne informacji

Legenda symboli używanych w piktogramach:

piktogramy3